Thanks for visiting!                                                                                        Diolch am ymweld!

We hope you can find everything you need. Llanbedrog Taxis are focused on providing high-quality service and customer satisfaction - we will do everything we can to meet your expectations.


Gobeithio i chi ddod o hyd i'r hyn 'rydych ei angen. Mae Tacsis Llanbedrog yn canolbwyntio ar ddarparu gwasaneth o ansawdd uchel i blesio ein cwsmariaid. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gwrdd a'ch anghenion.


With a variety of services to choose from, we're sure you'll be happy travelling with us. Look around our website and if you have any comments or questions, please feel free to contact us.


Gyda amrywiaeth o wasanaethau i ddewis ohonynt 'rydym yn sicr y byddwch yn hapus i deithio gyda ni. Edrychwch o gwmpas ein gwefan, os oes gennych unrhyw sylwadau ney gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu a ni.


Where would you like to go today?

Ble fyddech chi'n hoffi mynd heddiw?

We hope to see you again! Check back later for new updates to our website. There's much more to come!


'Rydym yn gobeithio eich gweld eto. Dewch yn ol yn nes ymlaen am ddiweddariadau i'n gwefan.

Mae llawer mwy i ddod.